Zvolený termín:
Cena:
Typ:
Země:
Délka:
Doprava:
Strava:

Popis


Autobusem pojedete do centra Bratislavy. Odtud poplujete rychlolodí do Vídně. Plavba trvá cca 1 hodinu a 45 minut. Vystoupíte v centru Vídně a následuje prohlídka historického jádra města s průvodcem a osobní volno. Plavba lodí zpět do Bratislavy. Odjezd autobusem z Braislavy do Brna.

Plavba rychlolodí

Během putování po řece uvidíte unikátní lužní lesy podél Dunaje, proslulou chatovou oblast Vídeňanů a jezero vodní nádrže Freudenau s plavební komorou.

Město Vídeň

Odpoledne následuje prohlídka historického centra města Vídně s průvodcem: nová radnice, kterou postavil F. von Schmidt, Herrengasse se šlechtickými paláci,také Hofburg a neopomenete ani uchvacující dóm sv. Štěpána.

© Cesty Evropou, Všechna práva vyhrazena