Kamenná stěna a vodopády
Romantická příroda, soutěsky, vodopády a peřeje řeky Pernitz ...
Můžete se těšit se na celodenní relax v alpské přírodě, na turistiku v soutěskách, andrenalin na žebřících i na pohodlné žebříky a můstky - záleží, co si vyberete.
Cena:
Termíny: nejsou vypsané
Nástupní místa: Brno, Mikulov
Typ: Turistický
Země: Rakousko

Popis


Odjezd z Brna od Janáčkova divadla v 6:00 hodin. Turistika ve Vídeňském lese soutěskou Steinwandklamm. Zde si můžete vybrat náročnější trasu po žebřících a můstcích nebo lehkou trasu, která vede výšlapem po schodech kolem stěny až ke skalnímu průchodu zvanému Turecká jeskyně. Pokračujeme k vodopádům Myrafälle. Stoupáme po dřevěných můstcích a schůdcích, které vedou přes vodopád a peřeje řeky Pernitz až k jezírku. Zdatnější turisté pak mohou vystoupat na vyhlídku hory Hausstein. Odtud se vrátíme zpět do soutěsky Steinwandklamm, kde na vás bude čekat autobus. Odjezd do Brna okolo 17.00 hod. odjezd do Brna, předpokládaný příjezd do Brna okolo 21.00 hod.

Hluboká soutěska Steinwandklamm vznikla ve vápencích vlivem tání alpského ledovce a později ji modelovaly další přírodní vlivy. Po cca 10 minutách chůze soutěskou přijdete k rozcestí, kde se musíte rozhodnout, zda půjdete snadnější nebo náročnější trasou. Pokud zvolíte náročnější trasu, budete muset zdolat "ferratu", která je jednosměrná – odspodu nahoru. První žebřík je krátký a pak už přicházíte k ferratovým žebříkům, z nichž pravý je klasifikován obtížností B (kolmý žebřík 13 m dlouhý) končící v otvoru ve skále, a levý, kratší, obtížnosti A. Podél kolmé stěny vede snadnější cesta po dřevěných žebřících a lávkách. Obě trasy se spojují těsně před skalním průchodem zvaným Turecká jeskyně.

Myrafälle je kaskáda vodopádů na říčce Myra u obce Muggendorf. Jsou poměrně vodnaté a řítí se úzkým údolím od horní nádrže ke spodní nádrži hlučným proudem.  Pře vodopád přejdete po dřevěných můstcích a schůdcích.


Cena zahrnuje: přepravu autobusem, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do soutěsky 
Kombinované stupné do soutěsky a na vodopád: dospělý od 15-ti let 8 €, děti od 6-ti let 2 €