Zažijte atmosfétu adventu v Solné komoře a strašidelný čertovský běh!
Navštívíte nádherná městečka v Solné komoře, místní adventní trhy a shlédnete běh čertů v Bad Goisernu – krampuslauf – což je jeden z největších čertovských rejů v Rakousku!
Cena: 1399,00 Kč 1199,00 Kč - sleva 14%
Termíny: 07.12.2023
Nástupní místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice