Plavba lodí po Dunaji a údolí Wachau
Údolí Wachau je zapsané na seznamu UNESCO a je to snad nejkrásnější úsek Dunaje, krajina vinic s hrady, kláštery a starobylými městečky.
Wachau je rozlehlé údolí v Dolním Rakousku, jehož jádro tvoří řeka Dunaj. Je dlouhé 36 km a leží mezi Melkem a Kremsem. Přitahuje svými přírodními krásami i řadou kulturních a historických památek. Je to místo, ke kterému se váže mnoho zajímavých příběhů, ale i nabídka místních kulinářských specialit.
Cena: od 999,00 Kč od 849,00 Kč - sleva 15%
Termíny: 03.08.2024
Nástupní místa: Brno, Znojmo
Typ: Poznávací, Turistický
Země: Rakousko

Popis


V 6:15 hod. odjezd z Brna od Janáčkova divadla. Příjezd do Kremsu, prohlídka s průvodcem, osobní volno. Přejezd autobusem do Melku. V Melku prohlídka s průvodcem, osobní volno. V rámci osobního volna možnost navštívit klášter. Z Melku plavba lodí do Dürnsteinu. Plavba trvá cca 1,5 hodiny. V průběhu plavby se Vám naskytne zajímavý pohled na břehy údolí z hladiny veletoku Dunaje.  V Dürnsteinu, osobní volno. Zde můžete navštívít zříceninu hradu Dürnstein. V Dürnsteinu na Vás bude čekat autobus a pojedete zpět do ČR. Návrat do Brna okolo 20:00 hodin.

Melk

Navštívíme městečko Melk,kde je benediktinské opatství s velkolepým barokním klášterem. K jeho slávě přispěl i italský spisovatel Umberto Eco, který se inspiroval klášterní knihovnou pro svůj román Jméno růže, v jehož filmové podobě ztvárnil hlavní roli Sean Connery.

Dürnstein

Zastavíme se v Dürnsteinu, jednom z nejkrásnějších městeček v údolí Wachau – uvidíme zde barokní klášterní kostel s modrobílou věží a zříceninu hradu, kde byl vězněn anglický král Richard Lví srdce, při svém návratu z křížové výpravy.

Krems

Prohlédneme páté největší město Rakouska Krems, odkud skutečně pochází Kremžská hořčice, dále Steiner Tor - zachovalou městskou bránu z 15. stol., kostely Bürgerspilskirche a Pfarrkirche s bohatou barokní výzdobou, radnici, pěší zónu lemovánou historickými měšťanskými domy.

Během zájezdu budeme mít také možnost ochutnat místní speciality: housky Wachauer Laberl, jejichž recept je doposud přísně střežen, posilnit se likérem z výtečných místních meruněk nebo se zastavit v některé z místních kavárniček a okusit jablečný koláč s kávou, či sklenku výborného místního vína.

Cena zahrnuje: přepravu autobusem vybaveným WC a klimatizaci, služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné do kláštera v Melku (cca 16 € - návštěva v osobním volnu), lodní lístek Melk - Krems 920 Kč dospělý, 460 dítě do 15 let. Pokud máte zájem o lodní lístek, je nutno lístek v objednávce výletu rezervovat a uhradit dle smlouvy.