1000 čertů v Solné komoře, návštěva Hallstattu a St. Wolfgangu
Zažijte atmosfétu adventu v Solné komoře a strašidelný čertovský běh!
Navštívíte nádherná městečka v Solné komoře, místní adventní trhy a shlédnete běh čertů v Bad Goisernu – krampuslauf – což je jeden z největších čertovských rejů v Rakousku!
Cena: od 1399,00 Kč
Termíny: 07.12.2023
Nástupní místa: Praha, Benešov, Tábor, České Budějovice
Typ: Poznávací, Zábava a relax, Adventní
Země: Rakousko

Popis


Odjezd z ČR okolo 7.00 hodiny ranní, prohlídka měst St. Wolfgang, Hallstatt s průvodcem. Večer přejezd do Bad Goisernu na čertovský rej. Odjezd do ČR okolo 22.00 hodin, předpokládaný příjezd do Prahy okolo třetí hodiny ranní.

V poledních hodinách příjezd do Hallstattu. Prohlídka Hallstattu, jehož domy jsou postaveny na úzkém pruhu země podél pobřeží Hallstattského jezera – uvidíte domy na kůlech, které jsou zapuštěné do dna jezera, vodopád v centru městečka. Osobní volno. Návštěva adventního trhu.

V odpoledních hodinách odjezd do solnohradského městečka St. Wolfgang. V čase adventním, městečko získá neopakovatelnou vánoční atmosféru a na hladinu jezera Wolfgangsee vypluje obří lucerna. Projdete se městem, podíváte se do kostela s pozdně gotickým oltářem z dílny Michaela Pachera. Osobní volno. Návštěva adventního trhu. 

Běh čertů v Bad Goisern – krampuslauf – je jeden z největších čertovských rejů v Rakousku. Uvidíte více než 1000 Mikulášů, andělů, čarodějnic a čertů oblečených do kůží, na hlavách mají masky s hrozivými výrazy, v rukou drží vidle, obrovské kravské zvonce, řezězy.Dvě hodiny trvá nepřetržitě fantastická podívaná na pekelné družiny a vozy. Příjezd na krampuslauf po 18.00 hodině, odjezd do ČR po 21.00 hodině. 

Ve všech městech bude možnost v rámci osobního volna navštívít místní adventní trhy. Města jsou malé, velikost adventních trhů tomu odpovídá.


Cena zahrnuje: přepravu komfortním autobusem vybaveným WC a klimatizaci, služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
Upozornění. Vzhledem k tomu, že se výlet pořádá v zimních měsících, vyhrazuje si CA změnu programu. Hlavním bodem programu je rej čertů. Tzn., pokud by počasí nepřálo, vynechá se z programu prohlídka města a časově se výlet přizpůsobí tak, aby autobus přijel včas na krampuslauf.