Nejkrásnější zámek šíleného Ludvíka - Herrenchiemsee a Salzburg
Bavorské Versailles - tak bývá nazývána stavba Herrenchiemsee, která se nachází na jednom ze tří ostrůvků na jezeře Chiemsee. Salzburg je město, na které se nezapomíná. Barokní Staré město je zapsáno na seznamu UNESCO.
Nejdříve poplujete lodí k zámku Herrenchiemsee s květinovým parkem a vodotrysky. Zámek měl demonstrovat okázalost německé monarchie a vyrovnat se svému zářnému francouzskému vzoru. Další zastávkou bude město Salzburg. Nádherné barokní uličky, úzké průchody a náměstí vás přenesou do historie.
Cena: od 1499,00 Kč od 1399,00 Kč - sleva 7%
Termíny: 26.08.2023
Nástupní místa: Praha
Typ: Poznávací
Země: Německo

Popis


Odjezd z Prahy Zličína (parkoviště autobusů pod nákupním centrem Metropole Zličín - metro - viz bod na mapě) v 1.30 hodin. Nejdříve navštívíme Zámek Herrenchiemsee. Nastoupíte na loď a poplujete cca 20 min. na ostrov. Na ostrově si prohlédnéte interiér zámku. Z jezera je nádherný pohled na Alpy. Osobní volno. Po prohlídce ostrova můžete pokračovat lodí na Fraueninsel - malebný ostrůvek s pozůstatky starých zdí a zachovanou věží bývalého ženského benediktinského kláštera, rybářskými domky a restauracemi se specialitami z ryb ze zdejšího jezera. Celý ostrov se dá obejít za hodinu. Přejedeme autobudem do Salzburgu. Historické centrum si projdete s průvodcem - Domplatz s mohutnou katedrálou, Residenzplatz s barokní rezidencí arcibiskupů - knížat, Getreidegasse se zdobnými štíty různých řemeslníků a hostinců, Kollegienkirche a Franziskanerkirche - architektura J. B. Fischera z Erlachu, Mozartův rodný dům (muzeum). Osobní volno. Návrat do Prahy do půlnoci.

Třetí Ludvíkův zámek - Herrenchiemsee

Herrenchiemsee je zámek, nacházející se na stejnojmenném ostrově Herrenchiemsee, ležícím na Chiemském jezeře v jižním Bavorsku. Jeho budovu nechal postavit bavorský král Ludvík II. podle vzoru francouzského zámku Versailles v letech 1878 –1886. Zámek byl posledním z několika stavebních projektů Ludvíka II., on sám zde bydlel pouze několik dní. Po jeho smrti v roce 1886 se v další plánované stavbě nepokračovalo a Herrenchiemsee je dodnes nedokončený. Zrcadlová síň je zde delší než ve Versailles, dohromady měří 75 metrů. V koupelně se nachází vana s objemem 7 tisíc litrů vody, která je ohřívána topením pod mramorovou podlahou.

Salzburg

Přímo v srdci města se zvedají úchvatné příkré skály s pevností Hohensalzburg. Návštěva tohoto největšího dokonale zachovalého pevnostního hradu ve Střední Evropě je nejlepší předehrou k poznání Salcburku ze dvou důvodů: zprostředkuje návštěvníkovi ideální přehled o tom, kam se má následně vydat - k raně barokní arcibiskupské rezidenci Erzbischöfliche Residenz s nádhernými interiéry galerií, ve které najdeme díla evropských malířů 16.-19. století. Majestátní opevnění zároveň zprostředkovává silný pocit salcburské historické atmosféry, která ovlivnila i Wolfganga Amadea Mozarta. Stopy génia jsou spolehlivou červenou nití, která Vás provede nejprve Salcburskou katedrálou, kde byl Mozart pokřtěn, dále Mozartovým rodným domem v malebné Obilné uličce (Getreidegasse), ve kterém tento nadaný skladatel uslyšel své první tóny nebo Mozartovým domem, kde skladatel osm let žil. Večer ponořují lucerny úzké staroměstské domky a romantická zákoutí do měkkého světla. Žádný div, že tato neporušená středověká městská čtvrť byla vyhlášena jako kulturní dědictví UNESCO. Mozart dokázal pomocí své barokní hudby poskládat hudební svět. Avšak i stavební mistři té doby svým uměním Salzburg štědře podarovali. Nepravidelné linie a živé barvy baroka jsou na zámku Mirabell obklopeném květinami očividné. V blízkosti města se nachází také zámek Hellbrunn, který s lehkostí napájí nesčetné množství vodních fontán, které skýtají mnoho mokrých překvapení.


Cena zahrnuje: přepravu autobusem vybaveným WC a klimatizaci a služby průvodce 
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, vstupné 
Vstupné zahrnuje: vstup do zámku Herrenchiemsee, plavba lodí po jezeru Chiemsee a rezervační poplatky - dohromady 600 Kč dospělý, 180 Kč děti a mládež do 18 let. Pokud máte zájem o zajištění vstupenek, je nutno vstupenky v objednávce výletu rezervovat a uhradit dle smlouvy.